Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ


Φέτος η Β τάξη ασχολήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης με την κυκλοφοριακή αγωγή. Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης, η καλλιέργεια και η ενίσχυση θετικής οδικής συμπεριφοράς από τους μαθητές. Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στις μεθόδους της βιωματικής μάθησης μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών σε δημιουργικές ομαδικές εργασίες όπως: παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνικές δημιουργίες κτλ. ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ

">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου